Stavba základny

Základ hospodářství tvoří těžba surovin a jejich zpracování. Je těžké říci, která surovina je nejdůležitější, ale lze říci, že některé suroviny jsou důležitější než jiné. Například prkna jsou důležitější než kámen, protože ke stavbě srubu dřevorubce kámen není zapotřebí. Ke stavbě domu kameníka taktéž kámen není potřeba. Pro stavbu je nutné si hlídat stav klád, prken a kamene. Na jednoho dřevorubce připadne jedna pila a jeden lesník.

Při stavbě je dobré dbát na to, aby stavby, které suroviny zpracovávají, byly co nejblíže stavbám, které je vytvářejí. Také není vhodné stavět lesníka příliš blízko farmáře. Ten by kolem sebe měl mít dostatek místa na devět polí.

Pokud se ve vaší blízkosti nachází les, je výhodné ho nejprve vykácet a až poté postavit lesníky. Tím zmenšíte plochu potřebnou pro těžbu dřeva a prostor můžete lépe využít.

V žádném případě není potřeba stavět několik dolů blízko sebe. Důl dokáže těžit poměrně do velké vzdálenosti kolem sebe, takže je výhodnější mít jeden dobře zásobený důl než dva hůře zásobené, ve kterých navíc pracují dva horníci.

Hospodářství

Jednou z nejdůležitějších surovin je uhlí. Je totiž potřeba do mincovny, slévárny a kovárny. Proto je dobré nastavit největší přísun jídla právě do uhelných dolů.

Nejvíce místa zaberou farmy a jejich pole. Obilí je však velice důležité. Pivo je potřebné pro nábor vojáku a chléb zase do dolů, které těží suroviny, z nichž se vyrábí štíty, meče a nářadí.

Jedna oslí farma by měla bohatě stačit, stejně jako jedna loděnice. Ta vyrábí nejprve vory, proto ji nezapomeňte přepnout na stavbu lodí. V tu dobu je již v přístavu může připravovat expedice. Více jak šest lodí je málokdy třeba, takže je dobré pozastavit výrobu v loděnici, protože spotřebovává hodně prken.

Vojenský postup

Pokud budete stavět kasárny, rozšíříte své území dostatečně rychle. U dostavěné kasárny je dobré ihned zakázat dodávku mincí. U soupeře je výhodné taktéž postavit nejprve kasárnu a postupně jí přestavovat na větší vojenské stavby, protože se vám může stát, že než postavíte pevnost, nepřítel v její blízkosti postaví rychle kasárnu, přijdou do ní vojáci, rozšíří tím území a pevnost vám zničí. Teprve u vojenských staveb, v jejichž okolí vidíte hranice nepřítele, povolte přísun mincí. Můžete tak účinně usměrňovat přísuny vyražených mincí.


Dajbych.net Games