Batohy

V ArmA 2: Opearion Arrowhead se objevily batohy. Do batohu se může dát munice (až 12 slotů), čímž se hráči rozšiřuje kapacita inventáře.

CZ_Backpack_EP1

CZ_VestPouch_EP1

DE_Backpack_Specops_EP1

TK_ALICE_Pack_EP1

TK_Assault_Pack_EP1

TK_RPG_Backpack_EP1

US_Assault_Pack_EP1

US_Patrol_Pack_EP1

US_UAV_Pack_EP1

Z batohu si můžeme sami doplňovat munici. Když v přehledu výstroje klikneme na batoh a klikneme na tlačítko otevřít, přidá se do přehledu výstroje obsah batohu. Batoh můžeme položit a tím předat jinému hráči, který ho může ze země vzít. Dále je také možné brát munici přímo z batohu spoluhráče. Může přendavat věci z batohu do batohu nebo z batohu do inventáře. Pokud přijdeme k jednotce a zvolíme možnost otevřím batoh budeme v nabídce batoh-inventář. Pokud v této nabídce klikneme na vlastní batoh a dáme otevřít budeme v nabídce batoh-batoh.

Doplňování munice z batohu spoluhráče

BI předpřipravili některé sestavy batohů. Přehled batohů naleznete na http://community.bistudio.com/wiki/ArmA_2_OA:_Backpacks. Mezi nimi si můžeme vybrat i prázdné batohy, ať nemusíme zbytečně batoh vyprazdňovat.

Commands

addBackpack

Přidání batohu.

player addBackpack "US_Patrol_Pack_Ammo_EP1"

removeBackpack

Odebrání batohu.

removeBackpack player

clearMagazineCargo

Vyprázdnění batohu.

clearMagazineCargo unitBackpack player

addMagazineCargo

Přidávání munice batohu.

unitBackpack player addMagazineCargo ["20rnd_762x51_SB_SCAR", 3]

Actions

OpenBag

Zobrazí obsah batohu.

player action ["OpenBag", player]

PutBag

Jednotka položí batoh před sebe.

_unit action ["PutBag", _unit]